Webbshop

Paleo Alumni 3 december 2022 - via Zoom

Välkomna till en inspirations- och nätverksdag för er alla i Team Paleo Alumni. Sedan 2008 har vi utbildat inom kost, träning och hälsa. Vår ambition är att erbjuda två alumnidagar per år för att träffa er alla och bjuda på kunskap, inspiration och nätverkande.

Dagen hålls digitalt via Zoom. Länken till Zoom-rummet mailas ut i betalningsbekräftelsen samt i mail några dagar före alumnidagen.

Dagen spelas in och läggs upp i yrkesmedlemskapen i efterhand.

Program    

10.00 - 10.10 Introduktion (Jonas Bergqvist)
10.10 - 10.40 Trender, möjligheter och utmaningar som hälsocoach (Lena Gummesson)
10.45 - 11.15 Folkhälsan försämras år för år - statistik och trender (Jonas Bergqvist)

11.20 - 11.50 Den digitala arbetsmetoden som hälsocoach och PT (Jonas Bergqvist)
11.55 - 12.30 Så mäter man den biologiska åldern (Lena Gummesson)
12.30 - 14.00 Lunch med gruppdiskussioner
14.00 - 14.30 Kvinnans hälsoutmaningar under klimakteriet (Louise Rudberg)
14.30 - 15.00 Vad behöver ni för att lyckas mer med ert företagande? (Jonas Bergqvist)
15.00 - 15.30 De uppdaterade yrkesmedlemskapen - en genomgång (Jonas Bergqvist)
15.30 - 15.45 Paus
15.45 - 16.00 Ny syn på trötthet, träningsvariabler och styrkerespons (Jonas Bergqvist)
16.00 - 16.15 Kroppens avgiftningssystem (Jonas Bergqvist)
16.15 - 16.45 Utbildningsnytt och erbjudanden (Jonas Bergqvist)
16.45 - 17.00 Avrundning